phục chế xe

Chi hơn 200 triệu đồng để phục hồi BMW “đồng nát” thành xe chơi Chi hơn 200 triệu đồng để phục hồi BMW “đồng nát” thành xe chơi

Chiếc xe BMW 525i đời 1995 tưởng chừng chỉ cân “đồng nát” đã được chủ nhân của nó đầu tư hơn 200 triệu đồng để biến thành một xe chơi. Đây là chiếc xe BMW 525i sản xuất năm 1995 và được đăng ký lần … Đọc thêm