Home > Tư vấn > Nguyên tắc mở cửa an toàn cho người đi ôtô

Nguyên tắc mở cửa an toàn cho người đi ôtô

Tháng Năm 10, 2019 - 10:07 sáng

Nếu không mở cửa xe đúng cách, có thể lái xe sẽ gây tai nạn cho người đi đường và thiệt hại tài sản cho mình.

(Theo VNE)

Bạn có thể quan tâm